Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1-2. Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 27 maj 2024

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Interpellationer Inkomna motioner

Program
2 av 5
Publicerad
måndag 27 maj 2024