Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

4-9 Revisionsberättelser

Kommunfullmäktige 27 maj 2024

4. Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2023

5. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2023

6. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023

7. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2023

8. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2023

9. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2023

Tolkförmedling Väst Skaraborgs Kommunalförbund Skaraborgsvatten Revisionsberättelse Ansvarsfrihet Avfall och Återvinning Skaraborg 2023

Program
4 av 5
Publicerad
måndag 27 maj 2024