NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Påskens vittnen - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
38:20
Floby Kyrka 27 dec 2020
Floby Pastorat
39:50
Den gode herden 18 april Åsarps kyrka
Floby Pastorat
25:37
Medmänniskan - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
45:59

Konfirmation 2020 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala

Publicerad
söndag 06 september 2020