NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 29 nov 2020
Floby Pastorat
38:18
Kallelsen till Guds rike 13 juni Åsarps kyrka
Floby Pastorat
40:54
Friheten i Kristus - Gudstjänst Kinneved
Floby Pastorat
53:54
Maria Ytterbrink
Personporträtt
20:41

Konfirmation 2020 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala

Publicerad
söndag 06 september 2020