NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Enheten i Kristus - Gudstjänst från Floby kyrka
Floby Pastorat
49:47
Floby Kyrka 6 dec 2020
Floby Pastorat
36:53
Goda förvaltare - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
39:05
Johannes döparens dag - Gudstjänst från Floby kyrka
Floby Pastorat
42:07

Konfirmation 2020 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala

Publicerad
söndag 06 september 2020