NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Den gode herden 18 april Åsarps kyrka
Floby Pastorat
25:37
Gud - Fader, Son och Ande - Floby kyrka
Floby Pastorat
36:04
Åsarps kyrka 3 jan 2021
Floby Pastorat
37:58
Jacqueline Björnram
Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012
20:41

Konfirmation 1(3) 2021 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala Maria Ytterbrink

Publicerad
lördag 22 maj 2021