NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Pingstdagen - Gudstjänst från Floby kyrka
Floby Pastorat
43:54
Diakon och Präst
Yrkeslivsmässan 2014
05:48
Festmässa från Floby kyrka 26 juni
Floby Pastorat
39:34
Floby kyrka 14 feb 2021
Floby Pastorat
35:29

Konfirmation 1(3) 2021 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala Maria Ytterbrink

Publicerad
lördag 22 maj 2021