NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Vägen till livet 25 april Floby kyrka
Floby Pastorat
32:34
Åsarps kyrka 3 jan 2021
Floby Pastorat
37:58
Floby kyrka 13 dec 2020
Floby Pastorat
40:24
Åke Bonnier
Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012
15:49

Konfirmation 2(3) 2021 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala Maria Ytterbrink

Publicerad
lördag 22 maj 2021