NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Vägen till livet 25 april Floby kyrka
Floby Pastorat
32:34
Hjälparen kommer 16 maj Åsarps kyrka
Floby Pastorat
36:17
Att växa i tro 2 maj Åsarps kyrka
Floby Pastorat
35:40
Floby Kyrka 6 dec 2020
Floby Pastorat
36:53

Konfirmation 2(3) 2021 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala Maria Ytterbrink

Publicerad
lördag 22 maj 2021