NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Friheten i Kristus - Gudstjänst Kinneved
Floby Pastorat
53:54
Gud - Fader, Son och Ande - Floby kyrka
Floby Pastorat
36:04
Åsarps kyrka 29 nov 2020
Floby Pastorat
38:18
Floby kyrka 13 dec 2020
Floby Pastorat
40:24

Konfirmation 2(3) 2021 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala Maria Ytterbrink

Publicerad
lördag 22 maj 2021