NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 29 nov 2020
Floby Pastorat
38:18
Carin Åblad Lundström
Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012
15:21
Kallelsen till Guds rike 13 juni Åsarps kyrka
Floby Pastorat
40:54
Floby Kyrka 6 dec 2020
Floby Pastorat
36:53

Konfirmation 3(3) 2021 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala Maria Ytterbrink

Publicerad
lördag 22 maj 2021