NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åke Bonnier
Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012
15:49
Vårt dop 6 juni Åsarps kyrka
Floby Pastorat
45:26
Påskens vittnen - Gudstjänst från Åsarps kyrka
Floby Pastorat
38:20
Sonja Grunselius
Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012
16:01

Konfirmation 3(3) 2021 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala Maria Ytterbrink

Publicerad
lördag 22 maj 2021