NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Jacqueline Björnram
Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012
20:41
Floby kyrka 10 jan 2021
Floby Pastorat
37:48
Carin Åblad Lundström
Utfrågning av biskopskandidaterna i Skara stift 2012
15:21
Trettondag jul musik från Åsarps Kyrka
Floby Pastorat, Julmusik från Åsarp
46:34

Konfirmation 3(3) 2021 i Dala kyrka

Dala kyrka

Denna söndag hölls konfirmation för årets konfirmander i Stenstorps pastorat i en kyrka utan åhörare, på grund av den rådande pandemin.

Stenstorp Svenska Kyrkan Konfirmation Dala Maria Ytterbrink

Publicerad
lördag 22 maj 2021