Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av interpellation från Maddelen Larsson (SD) om säkerheten i kommunens skolor

Kommunfullmäktige 24 april 2017

 1. Besvarande av interpellation från Maddelen Larsson (SD) om

  säkerheten i kommunens skolor

  Dnr 2017/00160 600

  Bilaga a) Svar på interpellationen skickas senare

           b) Kommunfullmäktige § 31/2017

           c) Interpellationen

Program
5 av 14
Publicerad
måndag 24 april 2017