Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden och återbesättanden (fortsättning på ärende 11 och ärenden 12-18)

Kommunfullmäktige 24 april 2017

 1. Återbesättande av uppdraget som ersättare i demokratiberedningen efter Marita Ljus (SD)

  Dnr 2017/00054 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 35/2017


 2. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Sonja Eriksson (SD)

  Dnr 2017/00078 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 37/2017


 3. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sebastian Zettersten (SD)

  Dnr 2017/00145 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 38/2017


 4. Entledigande av Malin Johansson (MP) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2017/00173 023

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Entledigande av Morgan Billman (M) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

  Dnr 2017/00184 101

  Bilaga a) Avsägelse


 6. Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2017/00208 023

  Bilaga a) Avsägelse


 7. Entledigande av Per-Anders Larsson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00213 023

  Bilaga a) Avsägelse


 8. Entledigande av Per-Anders Larsson (S) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

  Dnr 2017/00214 023

  Bilaga a) Avsägelse

Program
13 av 14
Publicerad
måndag 24 april 2017