Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 28 januari 2019

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 28 januari 2019, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kungorelserkallelsermedforedragningslistorochhandlingarkommunfullmaktige.4.1948fec415fe7776205463.html">Föredragningslistor och handlingar finner du här

Dagens ärenden

 1. Val av protokollsjusterare
 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor
 3. Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet
 4. Samordningsförbundet Östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2018
 5. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2018
 6. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2018
 7. Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen
 8. Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
 9. Återbesättande av uppdraget som nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Sebastian Zettersten (SD)
 10. Entledigande av Wanja Wallemyr (C) från uppdraget som ledamot i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
 11. Återbesättande av uppdraget som ersättare i Miljönämnden östra Skaraborg efter Allan Bjärkhed (KD)

Program
2 av 10
Publicerad
måndag 28 januari 2019