Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 5-6 (delårsrapporter)

Kommunfullmäktige 28 januari 2019

  1. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2018
  2. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 2018

Program
8 av 10
Publicerad
måndag 28 januari 2019