Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Samordningsförbundet Östra Skaraborgs delårsrapport

Kommunfullmäktige 28 januari 2019

Samordningsförbundet Östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 augusti 2018.

Dnr 2018/00370 042

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 12/2019

b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

c) Styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg § 5.2/2018

d) Delårsrapporten

Program
7 av 10
Publicerad
måndag 28 januari 2019