Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet

Kommunfullmäktige 28 januari 2019

Dnr 2018/00400 003

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 7/2019

b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

c) Förslag till ändrat reglemente d) Nuvarande reglemente

e) Socialnämnden § 114/2018

Program
6 av 10
Publicerad
måndag 28 januari 2019