Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 28 oktober 2019

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 28 oktober 2019, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kungorelserkallelsermedforedragningslistorochhandlingarkommunfullmaktige.4.1948fec415fe7776205463.html">Föredragningslistor och handlingar finner du här

Dagens ärenden

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) om att införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun

 4. Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2019

 5. Policy för finansverksamheten

 6. Ändring av avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 7. Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från och med 1 januari 2020

 8. Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

 9. Arkivreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

 10. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2018 och utbetalning för år 2020

 11. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2019

 12. Entledigande av Emelie Brännmark (M) från uppdraget som ledamot i kompetens och arbetslivsnämnden

 13. Entledigande av Ingrid A Jarlsson (M) från uppdraget som ledamot i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Program
1 av 9
Publicerad
måndag 28 oktober 2019