NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Entledigande av Ingrid A Jarlsson (M) från uppdraget som ledamot i nämnden för samhällsskyd

Kommunfullmäktige 28 oktober 2019

Program
9 av 9
Publicerad
måndag 28 oktober 2019