Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 6-11

Kommunfullmäktige 28 oktober 2019

  1. Ändring av avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

  2. Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från och med 1 januari 2020

  3. Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

  4. Arkivreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

  5. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2018 och utbetalning för år 2020

  6. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2019

Program
7 av 9
Publicerad
måndag 28 oktober 2019