NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Entledigande av Emelie Brännmark (M) från uppdraget som ledamot i kompetens och arbetslivsnä

Kommunfullmäktige 28 oktober 2019

Program
8 av 9
Publicerad
måndag 28 oktober 2019