Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion mot diskriminering, rasism och främlingsfient.

Kommunfullmäktige 26 maj 2014

 1. Besvarande av motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om att stärka demokratin genom att arbeta förebyggande mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet

  Dnr 2013/00469 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 84/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-03-31

             c) Kommunstyrelsens integrationsutskott § 4/2014

             d) Motionen

Program
5 av 8
Publicerad
fredag 25 mars 2016