Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om matvärdar i skolmatsalar

Kommunfullmäktige 26 maj 2014

 1. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om matvärdar i skolmatsalar

  Dnr 2013/00468 622

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 85/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-04-09

             c) Tekniska nämnden § 23/2014

             d) Barn- och utbildningsnämnden § 16/2014

             e) Motionen

Program
6 av 8
Publicerad
fredag 25 mars 2016