Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 8-10

Kommunfullmäktige 26 maj 2014

 1. Policy för ledar- och medarbetarskap

  Dnr 2014/00068 020

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 95/2014

             b) Personalutskottet § 16/2014

             c) Personalchefens tjänsteutlåtande 2014-04-04

             d) Förslag till policy


 2. Anhållan hos länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av kommunfullmäktigeledamot efter Carl-Erik Skårman (M)

  Dnr 2014/00185 101


 3. Återbesättande av kommunala förtroendeuppdrag efter Carl-Erik Skårman (M)

  Dnr 2014/00186 101

  • ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB

  • ersättare i styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

  • ledamot i direktionen för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Program
8 av 8
Publicerad
fredag 25 mars 2016