Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 25 maj 2015

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 25 maj 2015 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns http://www.falkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/foredragningslistaochbilagor.html">Här

 1. Val av protokollsjusterare


 2. Allmänhetens frågestund


 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor


 4. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om att kvalitetssäkra en giftfri miljö i kommunal verksamhet

  Dnr 2014/00122 440

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 87/2015

            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2015-04-07

            c) Miljönämnden östra Skaraborg § 5/2015

            d) Barn- och utbildningsnämnden § 81/2014

            e) Kommunstyrelsen § 179/2014

            f) Kommunstyrelsen § 96/2014

            g) Motionen


 5. Besvarande av motion från Kristdemokraternas kommunfullmäktigegrupp om fria bussresor för unga i Falköping

  Dnr 2014/00245 531

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 88/2015

            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2015-04-07

            c) Kommunstyrelsen § 155/2014

            d) Motionen


 6. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om schemalagd fysisk aktivitet 30–60 minuter varje skoldag

  Dnr 2014/00434 600

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 89/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-04-14

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 20/2015

            d) Folkhälsorådet § 10/2015

            e) Kommunstyrelsen § 12/2015

            f) Motionen


 7. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om en strategi för bättre skolresultat i grundskolan

  Dnr 2014/00532 611

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 90/2015

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2015-03-31

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 21/2015

            d) Kommunstyrelsen § 13/2015

            e) Motionen


 8. Samordningsförbundet Falköping-Tidaholms årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014

  Dnr 2015/00084 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 91/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-04-10

            c) Samordningsförbundet Östra Skaraborgs § 3/2015

            d) Årsredovisning år 2014

            e) Revisionsberättelse år 2014

            f) Granskningsrapport år 2014


 9. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014

  Dnr 2015/00129 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 92/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-04-10

            c) Direktionen för AÖS § 1/2015

            d) Årsredovisning år 2014

            e) Revisionsberättelse år 2014

            f) Granskningsrapport år 2014


 10. Verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten

  Dnr 2015/00083 340

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 95/2015

            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2015-04-08

            c) Tekniska nämnden § 14/2015 med bilagor

Program
1 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016