Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 8-10

Kommunfullmäktige 25 maj 2015

 1. Samordningsförbundet Falköping-Tidaholms årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014

  Dnr 2015/00084 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 91/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-04-10

            c) Samordningsförbundet Östra Skaraborgs § 3/2015

            d) Årsredovisning år 2014

            e) Revisionsberättelse år 2014

            f) Granskningsrapport år 2014


 2. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014

  Dnr 2015/00129 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 92/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-04-10

            c) Direktionen för AÖS § 1/2015

            d) Årsredovisning år 2014

            e) Revisionsberättelse år 2014

            f) Granskningsrapport år 2014


 3. Verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten

  Dnr 2015/00083 340

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 95/2015

            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2015-04-08

            c) Tekniska nämnden § 14/2015 med bilagor

Program
9 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016