Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om schemalagd fysisk aktivitet 30 till 60 minuter varje skoldag

Kommunfullmäktige 25 maj 2015

 1. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om schemalagd fysisk aktivitet 30–60 minuter varje skoldag

  Dnr 2014/00434 600

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 89/2015

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-04-14

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 20/2015

            d) Folkhälsorådet § 10/2015

            e) Kommunstyrelsen § 12/2015

            f) Motionen

Program
7 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016