Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om en strategi för bättre skolresultat i grundskolan

Kommunfullmäktige 25 maj 2015

 1. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om en strategi för bättre skolresultat i grundskolan

  Dnr 2014/00532 611

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 90/2015

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2015-03-31

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 21/2015

            d) Kommunstyrelsen § 13/2015

            e) Motionen

Program
8 av 9
Publicerad
fredag 25 mars 2016