Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 22 februari 2021

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndagen den 22 februari 2021 klockan 18:30 i Pingstkyrkan, Falköping, för att behandla följande ärenden.

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Iordningställande av ny överlämningsbangård på Skaraborg Logistic Center, Marjarp

4. Antagande av arbetsmarknadsstrategi

5. Likvidation av det kommunala bolaget Ekehagens Forntidsby AB

6. Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

7. Inrättande av kommunal enhet för Platåbergen

8. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2019 och utbetalning för år 2021

9. Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg per den 30 juni 2020

10. Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg per den 31 augusti 2020

11. Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst per den 31 augusti 2020

12. Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per den 31 juli 2020

13. Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2020

14. Återbesättande av uppdraget som ersättare i Falköpings Hyresbostäder AB efter Robert Andersson (S)

15. Entledigande av Ingrid A Jarlsson (M) som ledamot i kommunfullmäktige

16. Entledigande av Ingrid A Jarlsson (M) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i krislednings-nämnden, ersättare i Miljösamverkan Östra Skaraborg samt ersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB

17. Entledigande av Kerstin Allestam (S) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen

18. Entledigande av Abdullah Borghol (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

19. Entledigande av Johan Dahlström (KD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

20. Entledigande av Hans Johansson (C) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

21. Entledigande av Hans Johansson (C) från sitt uppdrag som ledamot i Tolkförmedling Väst direktionen och som ersättare i beredningen för översyn av den politiska organisationen

22. Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

23. Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

24. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Göran Helmersson

Program
1 av 8
Publicerad
måndag 22 februari 2021