Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Iordningställande av ny överlämningsbangård på S L C, Marjarp

Kommunfullmäktige 22 februari 2021

Iordningställande av ny överlämningsbangård på Skaraborg Logistic Center, Marjarp

Bakgrund

Skaraborg Logistic Center erbjuder transportlösningar på väg och järnväg som gör att företagen i Skaraborgsregionen kan distribuera och ta emot gods från övriga världen på ett effektivt och hållbart sätt.

Den befintliga överlämningsbangården ansluter till Västra stambanan via Falköpings centralstation. Den nya överlämningsbangården kommer att innebära ytterligare en anslutning till Västra stambanan norrut via det nyligen byggda förbigångsspåret. Den nya överlämningsbangården är en förutsättning för att Skaraborg Logistic Center ska kunna utveckla järnvägslogistiken till och från området volymmässigt utan att denna utveckling riskerar skapa negativa effekter på regionaltågstrafiken genom att riskera trafikkonflikter vid Falköpings centralstation. Den är också en förutsättning för att kunna hantera framtidens standard vad gäller tåglängder om 750 meter.

En ny överlämningsbangård är således en förutsättning för att både erbjuda kostnadseffektiv järnvägslogistik till och från Skaraborg Logistic Center och att vidareutveckla befintlig regionaltågstrafik, primärt trafiken mellan (Skövde/Göteborg) – Falköping – Jönköping. Direktanslutningen till västra stambanan möjliggör, förutom att kunna hantera fler och längre tåg, även godstågs direkta ankomst och avgång riktning Skövde och norröver.

Kommunens iordningställande av den nya överlämningsbangården beräknas vara klart år 2023. Därefter ska trafikverket ansluta den nya överlämningsbangården till västra stambanan. Trafikverkets arbeten beräknas vara klara 2025.

En ny detaljplan, Del av Friggeråker 25:8 M. FL. Ny överlämningsbangård Marjarp, har antagits och fått laga kraft, BN § 129, 2020-10-21. Detaljplanen möjliggör anläggande av den nya överlämningsbangården.

Majarp

Program
3 av 8
Publicerad
måndag 22 februari 2021