Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entledigande och återbesättande (ärenden 14-23)

Kommunfullmäktige 22 februari 2021

14. Återbesättande av uppdraget som ersättare i Falköpings Hyresbostäder AB efter Robert Andersson (S)

15. Entledigande av Ingrid A Jarlsson (M) som ledamot i kommunfullmäktige

16. Entledigande av Ingrid A Jarlsson (M) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i krislednings-nämnden, ersättare i Miljösamverkan Östra Skaraborg samt ersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB

17. Entledigande av Kerstin Allestam (S) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen

18. Entledigande av Abdullah Borghol (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

19. Entledigande av Johan Dahlström (KD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

20. Entledigande av Hans Johansson (C) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

21. Entledigande av Hans Johansson (C) från sitt uppdrag som ledamot i Tolkförmedling Väst direktionen och som ersättare i beredningen för översyn av den politiska organisationen

22. Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

23. Entledigande av Zahra Igal (C) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

Program
7 av 8
Publicerad
måndag 22 februari 2021