Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Antagande av arbetsmarknadsstrategi

Kommunfullmäktige 22 februari 2021

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, om inriktningsbeslut för en förnyad arbetsmarknadspolitik för Falköpings kommun. Beslutet fastslog, bland annat, att en ny arbetsmarknadsstrategi ska antas i enlighet med inriktningsbeslutets intentioner.

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och delaktighet. Därtill skapas det bättre förutsättningar att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning och tillvarata deras vilja till socialt ansvarstagande.

Den nu gällande arbetsmarknadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 2016. I den var fokus på att få individer som stod nära arbetsmarknaden att komma i arbete, ett fokus som vid beslutet var rätt. Sedan 2016 har mycket förändrats och det finns ett behov av att revidera strategin.

Program
4 av 8
Publicerad
måndag 22 februari 2021