Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om ärendelistan

Kommunfullmäktige 31 maj 2021

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Pingstkyrkan, Odengatan 46, Falköping, måndag den 31 maj 2021 klockan 18:30 för behandling av nedanstående ärenden.

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Ombudgetering av investeringsmedel från år 2020 till år 2021

4. Ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg

5. Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

6. Avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykelgarage

7. Tomtpris för småhusvillatomter på Fåraberget etapp 2B

8. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2020

9. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2020

10. Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2020

11. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2020

12. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020

13. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020

14. Återbesättande av uppdraget som ledamot i kommunrevisionen efter Kerstin Allestam (S)

15. Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

16. Entledigande av Esgül Eroglu (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

17. Entledigande av Patrik Björck (S) från uppdragen som ledamot och sammankallande i Erika och Lauritz Kappers donationsfond, ombuds-ersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB och ombudsersättare i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum

18. Entledigande av Jenny Nieminen (S) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

19. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

https://www.falkoping.se/kommun--politik/kommunfullmaktige-kommunstyrelse-och-namnder/kommunfullmaktige

Göran Helmersson

Program
1 av 6
Publicerad
måndag 31 maj 2021