Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-13 (Revisionsberättelser)

Kommunfullmäktige 31 maj 2021

8. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2020

9. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2020

10. Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2020

11. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2020

12. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2020

13. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020

Avfallshantering Östra Skaraborg Tolkförmedling Väst Skaraborgs Kommunalförbund Skaraborgsvatten Revisionsberättelse

Program
5 av 6
Publicerad
måndag 31 maj 2021