Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 3-7

Kommunfullmäktige 31 maj 2021

3. Ombudgetering av investeringsmedel från år 2020 till år 2021

4. Ändring av gemensamt färdtjänstreglemente Skaraborg

5. Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

6. Avgifter för förvaring av cykel i låsbara cykelgarage

7. Tomtpris för småhusvillatomter på Fåraberget etapp 2B

Miljösamverkan Östra Skaraborg Ombudgetering Färdtjänst

Program
4 av 6
Publicerad
måndag 31 maj 2021