Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 14-19 (Entledigande och Återbesättande)

Kommunfullmäktige 31 maj 2021

14. Återbesättande av uppdraget som ledamot i kommunrevisionen efter Kerstin Allestam (S)

15. Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

16. Entledigande av Esgül Eroglu (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

17. Entledigande av Patrik Björck (S) från uppdragen som ledamot och sammankallande i Erika och Lauritz Kappers donationsfond, ombuds-ersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB och ombudsersättare i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum

18. Entledigande av Jenny Nieminen (S) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

19. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Program
6 av 6
Publicerad
måndag 31 maj 2021