NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

06. Besvarande av motion om arbetsskor till personal

Kommunfullmäktige 31 oktober 2022

06. Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till personal inom hemtjänst och särskilt boende

Socialdemokraterna Motion Johanna Johansson

Program
9 av 13
Publicerad
måndag 31 oktober 2022