Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Återbesättande, Entledigade och Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 31 oktober 2022

13. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Thomas Henning (KD)

14. Återbesättande av uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Peter Spångberg Nordheim (KD)

15. Återbesättande av uppdragen som ledamot i kommunrevisionen och revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum efter Kelesh Hussein (S)

16. Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

17. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Program
13 av 13
Publicerad
måndag 31 oktober 2022