Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändring och antaganden av taxor (ärenden 9-11)

Kommunfullmäktige 31 oktober 2022

09. Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

10. Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

11. Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun

Taxa

Program
11 av 13
Publicerad
måndag 31 oktober 2022