Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1-2. Mötets öppnande, Val till SKR, Inkomna motioner...

Kommunfullmäktige 12 december 2022

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Program
1 av 9
Publicerad
måndag 12 december 2022