Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

15-25 Val till bl.a krisledningsnämnden, Miljönämnden östra Skaraborg

Kommunfullmäktige 12 december 2022

15. Val av krisledningsnämnden

16. Val av överförmyndare

17. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg

18. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

19. Val till Miljönämnden östra Skaraborg

20. Val av revisor för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg

21. Val till förbundsdirektionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten

22. Val av revisor för kommunalförbundet Skaraborgsvatten

23. Val till Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektion

24. Val till styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg

25. Val till Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg

Val Miljösamverkan Östra Skaraborg Skaraborgsvatten

Program
5 av 9
Publicerad
måndag 12 december 2022