Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3-6 Avgifter, Entlediganden, Inträdesordning

Kommunfullmäktige 12 december 2022

03. Avgifter för föreningar och besökare till Mössebergsbacken

04. Entledigande av Ingrid Schwanborg (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

05. Entledigande av Ingrid Schwanborg (S) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

06. Inträdesordning för ersättare under mandatperioden 2023-2026

Mösseberg

Program
2 av 9
Publicerad
måndag 12 december 2022