Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

40-53 Val till bl.a Alfred Lauréns understödsfond

Kommunfullmäktige 12 december 2022

40. Val av kassör för stiftelsen Alfred Lauréns understödsfond

41. Val av nämnden för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

42. Val av kassör för stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete

43. Val av nämnden för stiftelsen Axel och John Ekmans understödsfond

44. Val till styrelsen för stiftelsen Donationsfonden Erika och Lauritz Kappers minne

45. Val till styrelsen för stiftelsen Hjortska donationskassan

46. Val av nämnden för stiftelsen Johan Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad

47. Val av revisor för stiftelsen Johan Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad

48. Val av kassör för stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond

49. Val av nämnden för stiftelsen Johan Malcom Blancks fond

50. Val av borgerliga begravningsförrättare

51. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar

52. Val till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden - förslag

53. Val till förbundsdirektion för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Val Tolkförmedling Väst

Program
9 av 9
Publicerad
måndag 12 december 2022