Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

03. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD)

Kommunfullmäktige 30 januari 2023

03. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast uppdatera vindkraftspolicy för Falköpings kommun

Motion Milada Wurm Sverigedemokraterna Vindkraft

Program
4 av 11
Publicerad
måndag 30 januari 2023