Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

04-08. Ändring av reglementen och förbundsordning. Låneramar...

Kommunfullmäktige 30 januari 2023

04. Ändring av reglemente för socialnämnden

05. Ändring av reglemente för byggnadsnämnden

06. Ändring av reglemente för rådet för funktionshinderfrågor

07. Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg

08. Kommunens och kommunala bolags låneramar, kommunens borgensansvar gentemot kommunala bolag samt borgensavgifter 2023

Socialnämnden Byggnadsnämnden Avfall och Återvinning Skaraborg

Program
5 av 11
Publicerad
måndag 30 januari 2023