Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

09. Revidering av beslut om Flerårsplan och budget

Kommunfullmäktige 30 januari 2023

09. Revidering av beslut om Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023

Budget

Program
6 av 11
Publicerad
måndag 30 januari 2023