Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 29 maj 2023

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) gällande översyn av äldreomsorgen i Falköpings kommun

04. Besvarande av motion från Maria Jern (L) om att stärka hbtqi-personers rättigheter i Falköpings kommun

05. Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) och Johanna Svensson (S) om att ta fram en ny näringslivsstrategi

06. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om utveckling av Döbelnsparken i Stenstorp

07. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2022

08. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2022

09. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022

10. Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2022

11. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2022

12. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2022

13. Ändring av Falköpings kommuns plan- och bygglovstaxa

14. Uppdrag om fördjupad utredning kring alternativ för Platåskolan

15. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Maj-Lis Wennberg (KD)

16. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2023

Göran Helmersson

Program
1 av 9
Publicerad
måndag 29 maj 2023