Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

15-16. Återbesättande och anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 29 maj 2023

15. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Maj-Lis Wennberg (KD)

16. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2023

Program
9 av 9
Publicerad
måndag 29 maj 2023