Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

01-02. Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 29 maj 2023

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Program
2 av 9
Publicerad
måndag 29 maj 2023