Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

07-13. Revisionsberättelser, plan- och bygglovstaxa

Kommunfullmäktige 29 maj 2023

07. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2022

08. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2022

09. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022

10. Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2022

11. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2022

12. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2022

13. Ändring av Falköpings kommuns plan- och bygglovstaxa

Tolkförmedling Väst Skaraborgs Kommunalförbund Skaraborgsvatten Revisionsberättelse Ansvarsfrihet Avfall och Återvinning Skaraborg 2022

Program
7 av 9
Publicerad
måndag 29 maj 2023