Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 25 september 2023

Kommunfullmäktige 25 september 2023

18:30, Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Allmänna lokala ordningsföreskrifter

04. Policy för informationssäkerhet och dataskydd

05. Ändring av kommunstyrelsens reglemente

06. Förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

07. Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2024 samt taxa för anslutning av vatten och spillvatten utanför verksamhetsområde år 2024

08. Val av nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt för mandatperioden 2024-2027

09. Entledigande av Angel Garcia (KD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

10. Entledigande av Sonja Eriksson (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt som ersättare i byggnadsnämnden

11. Entledigande av Emelie Nilrikson (S) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

12. Entledigande av Britt-Marie Jokela (SD) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

13. Entledigande av Yasin Jama (C) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

14. Entledigande av Yasin Jama (C) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

15. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2023

Göran Helmersson

Program
1 av 4
Publicerad
måndag 25 september 2023