Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1-2. Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 25 september 2023

Kommunfullmäktige 25 september 2023

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Sverigedemokraterna Johanna Johansson Inkomna motioner Albin Gilbertsson Skolfrukost

Program
2 av 4
Publicerad
måndag 25 september 2023