Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3-8. Policyändringar och kommunala Avgifter

Kommunfullmäktige 25 september 2023

3. Allmänna lokala ordningsföreskrifter

4. Policy för informationssäkerhet och dataskydd

5. Ändring av kommunstyrelsens reglemente

6. Förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

7. Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2024 samt taxa för anslutning av vatten och spillvatten utanför verksamhetsområde år 2024

Tolkförmedling Väst Taxa

Program
3 av 4
Publicerad
måndag 25 september 2023