Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

8-15. Val och Entlediganden

Kommunfullmäktige 25 september 2023

8. Val av nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt för mandatperioden 2024-2027

9. Entledigande av Angel Garcia (KD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

10. Entledigande av Sonja Eriksson (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt som ersättare i byggnadsnämnden

11. Entledigande av Emelie Nilrikson (S) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

12. Entledigande av Britt-Marie Jokela (SD) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

13. Entledigande av Yasin Jama © från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

14. Entledigande av Yasin Jama © från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

15. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2023

Program
4 av 4
Publicerad
måndag 25 september 2023