NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Presskonferens om matavfallsupphandling
biogasanläggningen
14:04
Mötets öppnande
Kommunfullmäktige 31 oktober 2022
05:02
1-2 Mötets öppnande, Inkomna motioner...
Kommunfullmäktige 28 november 2022
07:28
Pastoratvisitation
Stenstorps pastorat
13:50

HittaUt

Friskvård med checkpoint's

Hittaut är en gratis friskvårdsaktivitet där du med hjälp av karta (på papper eller i appen) ska finna checkpoints. Det finns checkpoints i fyra olika svårighetsnivåer och de är placerade i stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar. Hittaut är tillgängligt dygnet runt under sommarhalvåret så du kan ge dig ut när det passar dig. Du kan delta på egen hand eller tillsammans med andra. Välj om du vill gå, springa, cykla eller ta dig fram på annat sätt.

Radio Falköping träffade Thomas Hjert som berättade mer friskvårdsaktiviteten.

Publicerad
onsdag 04 maj 2022

Nyfiken på